ENERJİ PİYASALARI ZİRVESİ

Değerli Piyasa Katılımcıları,

Enerji, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, gerek iç piyasaları gerekse diplomasileri açısından kritik önemde bir konu başlığı halini almıştır. Bu sebeple birçok ülke bir yandan enerji alanında uzun soluklu diplomatik girişimlerde bulunurken, öte yandan kendi enerji piyasalarının serbestleştirilmesine yönelik düzenleyici faaliyetler yürütmektedirler. Enerji piyasalarının düzenlenmesine yönelik ciddi mesafeler kat eden ülkeler ise piyasalarının derinleştirilmesine yönelik yeni stratejik açılımlar hayata geçirmektedir.

Ülkemiz enerji piyasalarında da, EPDK tarafından 13 yıldır başarı ile yürütülen düzenleme ve denetleme faaliyetleri, enerji piyasalarının derinleştirilmesine yönelik girişimler çerçevesinde gelişme trendine girmiş bulunmaktadır. Enerji piyasalarında rekabetin ve serbestleşmesinin tesis edilmesine yönelik önemli mesafeler kat edilmiş, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir piyasanın oluşturulmasına yönelik çalışmalar ağırlık kazanmıştır.

Bu kapsamda, EPDK ev sahipliğinde, Enerji Uzmanları Derneği tarafından “ENERJİ PİYASALARI ZİRVESİ” adı altında zirve gerçekleştirilecektir. Zirve kapsamında dünyadaki enerji alanındaki yeni gelişmeler çerçevesinde düzenleyici otoritenin rolü, ülkemiz enerji politikalarının ve piyasa düzenlemelerinin rekabetin tesisi ve tüketiciler üzerindeki etkilerine yönelik yeni yaklaşımlar ve stratejiler ele alınacaktır.

20 Ocak 2015 tarihinde JW Marriott Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Enerji Piyasalarında Düzenleyici Çerçeve ve Tüketicinin Güçlendirilmesi: Yeni Düzenlemeler ve Politikalar” konulu “ENERJİ PİYASALARI ZİRVESİ” ‘ni siz değerli piyasa katılımcılarına sunar, sizler ile birlikte olmaktan mutluluk duyarız.

 

Enerji Uzmanları Derneği