Enerji Uzmanları Derneği

Enerji Uzmanları Derneği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda çalışan enerji uzmanı ve uzman yardımcılarının katılımı ile üyelerinin mesleki dayanışmasını sağlamak üzere kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik piyasasının düzenleme altına alınması ile başlayan enerji piyasalarındaki düzenleme faaliyetleri, müteakiben çıkartılan 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ile enerji piyasalarının temelini oluşturan dört piyasayı içine alacak şekilde genişlemiştir.2000’li yıllarda başlayan enerji piyasalarının düzenlenmesine yönelik bu çalışmalar, ülkemiz açısından yeni bir dönemi oluşturması sebebiyle enerji piyasaları alanında gerekli bilgi ve uzman personel altyapısının oluşturulması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Her ne kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bir uzmanlık müessesesi olarak gerek piyasanın düzenlenmesi ve denetlenmesi, gerekse piyasalara yön verecek uzmanların yetiştirilmesi ve piyasaların bilgi ihtiyacının karşılanması için çalışmalar gerçekleştirmekte olsa da EPDK’nın bu kapsamda gerçekleştirmekte olduğu faaliyetleri tamamlayıcı ve destekleyici çalışmalar yürütecek sivil toplum örgütlerinin varlığı büyük önem arz etmektedir.

eud-logo

Örgütlü sivil toplumun bir kalkınmışlık göstergesi olduğu gerçeğinden yola çıkan Enerji Uzmanları Derneği, ülkemiz için son derece önemli olan enerji sektöründe vizyon sahibi, referans oluşturacak bir örgütlenmeyi oluşturmayı amaçlamaktadır.

İşte bu bilinç ile yola çıkan Enerji Uzmanları Derneği, üyelerinin (dolaylı olarak piyasa katılımcılarının) mesleki ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak üzere faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler, sektörle, akademik camiayla ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği çerçevesinde yürütülmektedir. Bununla birlikte Dernek “nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve bu suretle gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu yerine getirmek” toplumsal amacı çerçevesinde çalışmalarını çeşitlendirmektedir.

Bu kapsamda, Enerji Uzmanları Derneği üyesi olan EPDK Enerji Uzmanlarına yönelik ve enerji piyasalarının bütün katılımcılarına enerji sektörünün her bir alt sektörüne (elektrik, doğal gaz, petrol) yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Eğitim faaliyetlerine ek olarak, “Enerji, Piyasa ve Düzenleme” akademik dergisi ve “Enerji Piyasaları Bülteni” yayınlarını çıkartmakta ve sektörün ve tüm ilgililerin kullanımına ücretsiz olarak sunmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile işbirliği içerisinde her yıl gerçekleştirilen “ENERJİ PİYASALARI ZİRVESİ” ile de enerji piyasalarına yönelik vizyon ve beklentiler ele alınmakta, bu sayede sektörün gelişimine yönelik uzun dönemli stratejiler ortaya koyulmaya çalışılmaktadır.