Açılış Konuşmaları

Mehmet ERTÜRK

Mehmet ERTÜRK

Enerji Uzmanları Derneği Başkanı

Mustafa YILMAZ

Mustafa YILMAZ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

Taner YILDIZ

Taner YILDIZ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Recep Tayyip ERDOĞAN

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KONUŞMALARI

Mustafa KOÇ

Mustafa KOÇ

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Güler SABANCI

Güler SABANCI

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Gerhard Roiss

Gerhard ROISS

OMV Group CEO’su

Nazif ZORLU

Ahmet ZORLU

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Nihat Özdemir

Nihat ÖZDEMİR

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA’DAKİ ENERJİ ALANINDAKİ YENİ GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE DÜZENLEYİCİ OTORİTENİN ROLÜ PANELİ

Alparslan Bayraktar

Alparslan BAYRAKTAR

Başkan, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA)

Alberto Pototschnig

 Alberto Pototschnig

Direktör, AB Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (ACER)

Gurkan Kumbaroglu

Prof. Dr. Gürkan KUMBAROĞLU

Başkan, Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE)

Matthias Finger

Prof. Dr. Matthias FINGER

Professor, Florence School of Regulation

Dr. Selahattin Çimen

Dr. Selahattin ÇİMEN

Müsteşar Yardımcısı,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

İbrahima THIAM

Ibrahima THIAM

Başkan, ECOWAS Bölgesel Elektrik Düzenleme Kurumu (ERERA)

DÜZENLENEN PİYASALARA TÜKETİCİLERİN AKTİF KATILIMI VE TÜKETİCİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ PANELİ

Abdullah Tancan

Abdullah TANCAN

Kurul Üyesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Dr. Zafer Demircan

Dr. Zafer DEMİRCAN

Genel Müdür, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ceyhan SALDANLI

Ceyhan SALDANLI

Başkan Yardımcısı, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)

Yaşar Arslan

Yaşar ARSLAN

Yönetim Kurulu Başkanı, GAZBİR

Ahmet Erdem

Ahmet ERDEM

Yönetim Kurulu Başkanı, PETDER

Hakan TOKBAS

Av. Hakan TOKBAŞ

Başkan, Tüketici Hukuku Enstitüsü

Enerji Uzmanları Derneği program ve konuşmacılarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.